ចុចលើរូបភាព ខាងក្រោមនេះដើម្បី បង្ហាញរូបភាព ឧ្យកាន់តែច្បាស់

AR-377W

Price : 260 $.
A Professinal wireless microphone for karaoke.
Ability to 60m away on the 700MHz range.
Use 3.7V 1100mA Lithium-ion battery biult-in Microphone.
LCD display compact.
Maximum Number of Channels 59 channels.
Hidden antenna design, compact, simple.
Use the maximum distance of 60m.
Frequency Response : 30Hz-1600Hz.
Input Sensitivity>= 95dB.

ផ្ទះលេខ 207 Eo វិថីនេរុ (215) ទល់មុខការ៉ាស់សាំងTELAអាងទឹកស្តាតអូឡាំពិក សង្កាត់ផ្សារដើមគរ ខ័ណ្ឌទួលគោក
ទូរស័ព្ទ :  088 83 96 656/012396656/087396656/012915541

Facebook/arirangcambodia

 

Copyright © 2014. Power by Khemarahost.com Top10bestproduct.com