ចុចលើរូបភាព ខាងក្រោមនេះដើម្បី បង្ហាញរូបភាព ឧ្យកាន់តែច្បាស់

AR-36MI

Price : 135 $.
Sound quality, especially reading RMVB file format movies are popular on the Internet.
Using the DVD drive, disk reads popular DVD / VCD / CD.
USB interface.
Power: 15W.
Voltage: 90 ~ 240 VAC -50 / 60Hz.
Size: 125 (W) x310 (H) x475 (D) mm.
Weight: 3.5 KG.

ផ្ទះលេខ 207 Eo វិថីនេរុ (215) ទល់មុខការ៉ាស់សាំងTELAអាងទឹកស្តាតអូឡាំពិក សង្កាត់ផ្សារដើមគរ ខ័ណ្ឌទួលគោក
ទូរស័ព្ទ :  088 83 96 656/012396656/087396656/012915541

Facebook/arirangcambodia

 

Copyright © 2014. Power by Khemarahost.com Top10bestproduct.com