ចុចលើរូបភាព ខាងក្រោមនេះដើម្បី បង្ហាញរូបភាព ឧ្យកាន់តែច្បាស់

PA-8800

Price : 460 $ .
Digital Amplifier.
Parametric EQ tuning function bandwidth prevents howling singing, harmonic singing voice rehabilitation timbre.
There controller woofer and center speaker.
Effects Reverb, Decay.
Voltage 220V/50Hz.
Power consumption :  1400w.
Audio Output Power : 150W * 5.1ch/ 8 Ohms.
Using all-digital technology, high performance, high capacity(6-channel), ultra-low noise.

ផ្ទះលេខ 207 Eo វិថីនេរុ (215) ទល់មុខការ៉ាស់សាំងTELAអាងទឹកស្តាតអូឡាំពិក សង្កាត់ផ្សារដើមគរ ខ័ណ្ឌទួលគោក
ទូរស័ព្ទ :  088 83 96 656/012396656/087396656/012915541

Facebook/arirangcambodia

 

Copyright © 2014. Power by Khemarahost.com Top10bestproduct.com