ចុចលើរូបភាព ខាងក្រោមនេះដើម្បី បង្ហាញរូបភាព ឧ្យកាន់តែច្បាស់

LED TV AR-4088F

Price :300$
.Screen size :40 inches
.resolution : Full HD (1920x1080)
.3HDMI
.1VGA
.1AV IN
.1YCbCr
.1PC Audio
.1Coaxial,1DVB-S2
.1headphone,1USB
.Power consomption :75W
.Capacite :8W + 8W
.Voltage :AC 100-240 V 60/50Hz

ផ្ទះលេខ 207 Eo វិថីនេរុ (215) ទល់មុខការ៉ាស់សាំងTELAអាងទឹកស្តាតអូឡាំពិក សង្កាត់ផ្សារដើមគរ ខ័ណ្ឌទួលគោក
ទូរស័ព្ទ :  088 83 96 656/012396656/087396656/012915541

Facebook/arirangcambodia

 

Copyright © 2014. Power by Khemarahost.com Top10bestproduct.com