ចុចលើរូបភាព ខាងក្រោមនេះដើម្បី បង្ហាញរូបភាព ឧ្យកាន់តែច្បាស់

Arirang Aulux serie I

.280$
.Maximum power: 240W + 240W
.Impedance: 8Ω
.Sensitivity: 94dB / 1M / 1W
.Frequency range: 40Hz - 20KHz
.Weight: 24kg
.Dimensions: 526 (D) x 290 (R) x 290 (C) mm
.Duration of warranty: 12 months


 

ផ្ទះលេខ 207 Eo វិថីនេរុ (215) ទល់មុខការ៉ាស់សាំងTELAអាងទឹកស្តាតអូឡាំពិក សង្កាត់ផ្សារដើមគរ ខ័ណ្ឌទួលគោក
ទូរស័ព្ទ :  088 83 96 656/012396656/087396656/012915541

Facebook/arirangcambodia

 

Copyright © 2014. Power by Khemarahost.com Top10bestproduct.com