ចុចលើរូបភាព ខាងក្រោមនេះដើម្បី បង្ហាញរូបភាព ឧ្យកាន់តែច្បាស់

Smart TV Box 3600

Price : 80 $ .
Usually turn TV into smart based on Android OS.
Use AV/ HDMI to connect is usually different types.
Connect wireless keyboard mouse still.
Wifi hot post.
DLNA function allow to show with other devices.
Karaoke become head as for application MIDI / Karaoke MTV's Arirang.
Android 4.03.
DDR3 512B.
Wi-fi : 802.11 b/g/n .
អាចភ្ជាប់ជាមួយហាតឧីស(HDD)ចំរៀងនិងបញ្ជាបទដូចម៉ាស៊ីនចាក់បទចំរៀងហាត

ផ្ទះលេខ 207 Eo វិថីនេរុ (215) ទល់មុខការ៉ាស់សាំងTELAអាងទឹកស្តាតអូឡាំពិក សង្កាត់ផ្សារដើមគរ ខ័ណ្ឌទួលគោក
ទូរស័ព្ទ :  088 83 96 656/012396656/087396656/012915541

Facebook/arirangcambodia

 

Copyright © 2014. Power by Khemarahost.com Top10bestproduct.com