ចុចលើរូបភាព ខាងក្រោមនេះដើម្បី បង្ហាញរូបភាព ឧ្យកាន់តែច្បាស់

SPA-306XG Digital

Price : 145$.
Voltage : 220VAC.
Power consumption : 450W.
Audio output power : 400W/2 channels/4?.
Frequency : 10Hz - 24KHz.
Combining Analog and Ditital Technology.
Subwoofer Output (SUB>OUT) conventient to connect with speakers SUB
Power saving , low heat, high durability.

ផ្ទះលេខ 207 Eo វិថីនេរុ (215) ទល់មុខការ៉ាស់សាំងTELAអាងទឹកស្តាតអូឡាំពិក សង្កាត់ផ្សារដើមគរ ខ័ណ្ឌទួលគោក
ទូរស័ព្ទ :  088 83 96 656/012396656/087396656/012915541

Facebook/arirangcambodia

 

Copyright © 2014. Power by Khemarahost.com Top10bestproduct.com